Iznajmljivanje studija

Studio Digimedia nudi usluge snimanja vokala i instrumenata za potrebe različitih projekata, kao i miksa audio materijala na ICON/ProTools platformi.

Studijski dan traje 8 sati, početak dnevnog termina se dogovara unapred. Ukoliko je moguće da se termin produži, svaki sledeći započeti sat se naplaćuje 25 eur. Priprema projekata, izbacivanje materijala, kopiranje i slične tehničke operacije se računaju kao studijsko vreme.

U cenu je uključen angažman našeg snimatelja ili miks inženjera. Eventualni angažman našeg producenta se ugovara posebno. Plaćanje se vrši na kraju svakog studijskog dana. Za duži zakup studija obezbeđujemo popust u skladu sa dužinom zakupa.

Za sve dodatne informacije u vezi sa iznajmljivanjem studija javite se telefonom ili e-mailom, ili zakažite termin za demonstraciju i dođite da se upoznamo.

Cenovnik dnevnog iznajmljivanja

Studijski dan (8 sati):200 eur po danu
Dupli termin (16 sati):350 eur po danu
Prikazane cene ne uključuju PDV

Za duži zakup studija obezbeđujemo
popust u skladu sa dužinom zakupa.

Pogledajte informacije o Produkcionim paketima